BÉNY KÖZSÉG 4/2011 sz. HELYI ÉRVÉNYŰ RENDELETE

a községi lakások kérvényezési és bérleti szabályairól  (2x7 lakásos bérház)  

BÉNY KÖZSÉG 6/2011 sz. HELYI ÉRVÉNYŰ RENDELETE

a község fenntartásával működtetett oktatási intézmények működésének biztosításához való pénzügyi hozzájárulásról és a kötelező alapiskolai beiratkozás módjáról szóló rendelet

3. sz. Kiegészítés a 01/2008 sz. HELYI ÉRVÉNYŰ RENDELTHEZ az iskolai beiratkozásról

Bény község 6/2013 számú rendelete

a vízellátásról és a szennyvíz elvezetésről, valamint a háztartási szennyvíz elhelyezésének módjáról

Bény község 7/2013 számú rendelete

a reklámplakátok elhelyezéséről a választási kampány alatt

A válogatott háztartási hulladék gyűjtőudvarának működési rendje

 

Bérlakások házirendje

Kiegészítés a község által nyújtott támogatások rendeletéhez - 1/2015

Bény község által nyújtott anyagi támogatások feltételei - 1/2015

Rendelet a lakossági észrevételek benyújtásának módjáról

Kiegészítés a válogatott háztartási hulladék gyűjtőudvarának működési rendjéhez

4/2016 sz. helyi érvényű rendelet a helyi építkezési illetékről

2/2016 sz. helyi érvényű rendelet a helyi temető működési rendjéről

2. sz. kiegészítés a hulladékgyűjtő udvar működési rendjéhez

BÉNY KÖZSÉG 1/2014 sz. HELYI ÉRVÉNYŰ RENDELETE a szociális szolgáltatásokról

Nyomtatvány az 1/2014 sz. HELYI ÉRVÉNYŰ RENDELETHEZ

Szociális segélyek és juttatások

1/2017 sz. rendelet a választási plakátok elhelyezéséről

Közbeszerzések lebonyolításáról szóló rendelet

2/2017 sz. rendelet az árvízvédelemről

3/2017 sz. rendelet a helyi ingatlanadról a 2018-as évre

4/2017 sz. rendelet a helyi adókról a 2018-as évre

5/2017 sz. rendelet a háztartási és építkezési hulladék után fitetendő illetékről a 2018-as évre

6/2017 sz. rendelet a helyi üzletek és szolgáltatási egységek nyitvatartásáról

7/2017 sz. rendelet helyi népzavazás kezdeményezésének módjáról

8/2017 sz. rendelet termékek árusításának és szolgáltatások nyújtásának rendjéről a helyi piactéren

9/2017 sz. rendelet a háztartási és építkezési hulladék elhelyezésének módjáról

10/2017 sz. rendelet az ebtartás szabályairól

11/2017 sz. rendelet mely hatályon kívül helyezi a 7/2011 sz. rendeletet a közrendről

12/2017 sz. rendelet mely hatályon kívülre helyezi a 3/2016 sz., állattartásról szóló rendeletet Bény Község területén.