Organizačná štruktúra obce Bíňa

Úradné hodiny pre verejnosť:

Pondelok:      8,00-12,00      13,00-15,30

Utorok:         8,00-12,00      13,00-15,30

Streda:          8,00-12,00      13,00-17,30

Štvrtok:         nestránkový deň

Piatok:           8,00-13,00

 

 

Dodatok č. 1 k Pracovného a odmeňovaciemu poriadku

pre zamestnancov  obecného  úradu  v  Bíni

 

 

 

 

Pracovný a odmeňovací poriadok

zamestnancov  obecného  úradu  v  Bíni

Vnútroorganizačná smernica č. 1/2011

Zásady o spôsobe účtovania, oceňovania a odpisovania dlhodobého majetku v rozpočtovej účtovnej jednotke

 

   

Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP

Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva.

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

 

   

 

   

    Starostka obce: Bc. Čákváriová Eva

    e-mail: starostka@obecbina.sk

 

    Hlavná kontrolórka obce:

    Patyiová Andrea

 

    Zamestnanci obecného úradu:

    Ekonóm-účtovník: Diósiová Ildikó

    Tel: 0367599101

    e-mail: uctovnictvo@obecbina.sk

    Referent-matrikárka: Herengová Zuzana

    Tel.: 0367599101

    e-mail: matrika@obecbina.sk