Samospráva obce:

   

   Starostka obce: Bc. Čákváriová Eva

 

 

                   

     Kötelesová Helena

   

    Székely Ladislav
    Šmid Zsolt
    Roško Aurel
    Zástupca starostky obce: Vincze Karol
    Csókás Vojtech
    Hažamová Mária